Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 24.5.2018
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen
rekisteriselosteen


Rekisterinpitäjä:
Hoo-Hoo Oy
Y-tunnus: 0751341-5
Aittomäentie 7, 33880 Lempäälä
puh. 010 666 3000
www.hoohoo.fi


Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot
Heidi Hietala
heidi.hietala@hoohoo.fi
0505711141


Rekisterin nimi
Hoo-Hoo Oy:n asiakas-, viestinnän- ja markkinointirekisteri.
Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot asiakasuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen.
Palveluiden toteuttaminen ja markkinointi.
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, titteli/vastuualue, osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja
kielloista.
Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Asiakaspalautetiedot
Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella
Hoo-Hoo Oy:n verkkosivuston hoohoo.fi tai palvelun alasivujen tai ali-domainien kautta, tai
sähköpostilla.
Henkilön titteli / vastuualue, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, yrityksen toimiala.


Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen
ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja
viestimiseen, sekä laskuttamiseen ja tuotteiden toimittamiseen.
Tietosuojaseloste 6.4.2018
Markkinointirekisterin tietoja käytetään viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin –
perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään sekä yrityksen toimialaan.
Rekisterin tietolähteet
Hoo-Hoo Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Yleisesti saatavilla olevat tiedot. Henkilöltä
itse saadut tiedot.


Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Palvelun laadun varmistamiseksi, saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme,
jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa.
Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille
osapuolille.


Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on
ainoastaan Hoo-Hoo Oy:n rajatuilla työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä
olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja.
Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan
käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin
kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.
Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan
kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi
käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.


Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  Sosiaalisen median liitännäiset
  Hoo-Hoo Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns.
  sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median
  liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median
  palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen
  evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä,
  mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin
  kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin
  sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Hoo-Hoo Oy:llä ei ole
  määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Hoo-Hoo Oy ole vastuussa
  mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.


Rekisteröidyn oikeudet
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö
muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon
poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa
vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta
keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa
lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa.


Voit myös kieltää Hoo-Hoo Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heidi.hietala@hoohoo.fi